Tilga küla

Tilga

Tilga küla leiab esmakordselt mainimist 1576.  aastal. Arvatakse, et nimi on tuletatud omaaegsest pilkenimest Tilknina või germaani mehenimest Tyliken. Küla on mitmel korral peaaegu tühjaks jäänud,  siis jälle asukaid juurde saanud, nagu näiteks Orjaku küla mõisastamise järel 1830. aastail, mil selle küla rahvas osaliselt Tilgale ümber asustati. Nõukogude perioodil liideti Tilga mõneks ajaks Prassi külaga.
Tilga männik võeti 1998. aastal kaitse alla selles kasvavate kaitsealuste taimeliikide hoidmiseks ning kauni metsamaastiku tutvustamiseks. Üks tuntumaid sellest külast pärit inimesi on Evald Mänd (1908-2001), kirjanikunimega Ain Kalmus, kelle 1942. aastal ilmunud romaan „Soolased tuuled“ ning 1972. aastal võõrsil avaldatud raamat „Kadunud saar“ tegid Hiiumaa ja autori sünnikoha elu-olu  paljudele tuntuks. Tilgal on sündinud eesti ajaloolane ja arhivaar Jakob Koit (1906-1988) ning looduseuurija ja fotograaf Tiit Leito (1949). Samas elas aastaid ka kirikuõpetaja Guido Reinvalla perega ning lühemat aega loodusemees Fred Jüssi. Tilga külas on sündinud ning elanud veel Joosep ja Maria Piil, kelle paljulapselist peret külastas oma 1938. aasta Hiiumaa visiidi ajal Eesti president Konstantin Päts. Sama talu maadele põikas 1993. aastal perekonna esindajatega kohtuma ka president Lennart Meri oma esimesel ametlikul külaskäigul Hiiu saarele.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: