Green Destination 2022

Roheline sihtkoht/ Green Destinations

https://hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2022/06/50091439911_398f66021a_k-1.jpg

2020 valis kestlikku turismi arendav organisatsioon Green Destinations (Rohelised sihtkohad) Hiiumaa maailma kestlike reisisihtkohta esisajasse. Green Destinations on välja töötanud kestliku sihtkoha standardi, mille põhjalt sihtkohtadel on võimalik taotleda vastavat sertifikaati – Green Destiantions Award. Sertifikaadil on neli erinevat tasemekategooriat pronksist – teemandini.

Tunnustusele pürgiv sihtkoht peab vastama enam kui sajale kvaliteedistandardi kriteeriumile, mis puudutavad loodust (kogu ökosüsteemi), keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus, energeetika temaatikat), kestliku liikumise võimalusi, kultuuri ja traditsioonide väärtustamist, elanike sotsiaalset heaolu (sh ennetustööd ja turvalisust), sihtkoha ettevõtluskeskkonda, majutustingimusi ning elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimisprotsesse kestliku arengu vaatenurgast.

Rahvusvahelise säästvat turismi arendava organisatsiooni Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid hindasid 2021 aastal Hiiumaad rohelise sihtkohana hõbetaseme vääriliseks.

Tunnustuse taotlemisel tõime välja hiiu murde taaselustamise, alates õpikute kirjutamisest ja lõpetades „Mamma lugude“ väljatoomisega, ning Euroopa naaritsa populatsiooni taastamise saarel.

2023. aastal tõstsid pärandihoid ja turismi strateegiline juhtimine Hiiumaa rohesaarena kuldtasemele. Kvaliteedimärgis kehtib 1. juulini 2025.

Tuginedes audiitorhinnangule, on Hiiumaa tugevused turismisihtkohana säästlik ümberkäimine loodus- ja kultuuripärandiga turismiteenuste pakkumisel ning turismi strateegiline juhtimine. Tugevuseks on ka kestlikkuse edendamine ettevõtetes, kohalike teenuste reklaamimine ja ettevõtjate toetamine. Hiiumaa jäätmekäitlus, just turistidele suunatud, on hea näide kõikidele Eesti sihtkohtadele,“ on hinnangus välja toodud. Samuti, et Hiiumaal hoitakse kohalikku kultuuri ning loodust au sees, selle jagamiseks kasutatakse iga võimalust nii läbi kohaliku toidu, ürituste kui ka külastuskohtade. Kohalik omavalitsus on võtnud turismi prioriteediks ning teeb selle arendamiseks tihedat koostööd kohalike ettevõtetega. Hiiumaa üheks suurimaks kitsaskohaks turismivaldkonnas on hooajalisus, hajutamismeetmed on olemas, kuid ei too sihtkohale veel soovitud tulemusi.

slider prev slide slider next slide