Punaarmee piirivalve Sääre nina vaatlustorn

Suuresadama küla, Hiiumaa vald

Torn on püstitatud 1970-ndatel aastatel. Enne praegust torni asus samal kohal puidust vaatlustorn. Torni jalami juures asus prožektori ning valvemeeskonna hoone ning 100 m kagu suunas ja 200 m loode suunas II Maailmasõja aegsed dotid. Kohe pärast Eestis 21. juunil 1940 NSV Liidu poolt läbiviidud juunipööret andis NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat välja käskkirja, mille alusel saadeti Vene piirivalve koosseisus Hiiumaale umbes 2500 meest. 1941. aasta 20. oktoobril langes saar saksa vägede kätte. Punaarmee naasis 3. oktoobril 1944. aastal ja sõjajärgne piirivalve jõudis saartele sama aasta detsembris. Nõukogude perioodil oli tornis pidev ööpäevane valve. Sääre vaatluspunkt kuulus Suursadama kordoni alla. Eesti taasiseseisvumise järel, 20. augustil 1991 hakkas nõukogude armee riigist lahkuma. Viimane nõukogude piirivalveüksus lahkus Hiiumaalt 1992. aasta septembris.

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: