Palade küla

Palade küla, Hiiumaa vald

Küla kirjalik esmamainimine pärineb 16. sajandist. 20. sajandi alguseks oli Paladest kujunenud piirkonna vaimu- ja ärielu keskus oma kooli, kaupluse ja palvemajaga. Palade koolile pandi alus juba 1884. aastal. Praeguse koolimaja vanem osa ehitati külameeste poolt valmis paari aastaga ja võeti kasutusse 1929. aasta sügisel. 1884. aastast alates levis saarel kiiresti ka baptism. Huvitav on, et just Paladele rajati aasta hiljem Hiiumaa siiani ainuke lahkusulistele (baptistid, priilased) mõeldud kalmistu. Palade priikoguduse palvelaks ostetud endine tarvitajate ühisuse maja teenis kogudust aastail 1921-1975. Hoone hävis 1975. aasta tulekahjus. Palvemaja ehitati kiiresti üles ja taasavati juba aasta pärast. 1979. aastal rajati „Rahu Eest“ kolhoosile ostetud Soera talu hoonetesse piirkonna muuseum. Ajaga on sellest saanud osa Palade Loodushariduskeskusest. Samas asuvas Hiiumaa Kivimite Õppehoones ja õppeväljakul saab hea ülevaate saare geoloogilisest arengust, Kärdla meteoriidist ja kivimite kasutamise oskustest Hiiumaal. Õpperajal saab tutvuda erinevate taimekoosluste ja kunagiste talumaastikega.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: