Lussuliiva supluskoht

Nasva küla, Hiiumaa vald

Lussuliiva supluskoht on väga lastesõbralik oma madala vee ja mõnusa rannaga. Tervikuna paikneb see Väinamere hoiualal, mis kuulub Natura 2000 võrgustikku. Hoiuala eesmärgiks
on seal pesitsevate linnuliikide ja erinevate elupaigatüüpide kaitse. Suplusranna alale jääb madalakasvuliste taimedega rannaniit. Ühelt poolt on mõjutanud niitude taimkatte kujunemist meri, teisalt kujundab neid inimene niitmise või kariloomade karjatamisega. Rannaniidud on paljude lindude pesitsus- ja toitumispaigad. Kaitsealustest taimeliikidest võib siit leida halli käppa (Orchis militaris) ja tõenäoliselt ka kahkjaspunast sõrmkäppa (Dactylorhiza incarnata).

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: