Hausma supluskoht

Kärdla linn, Hiiumaa vald

Hausma supluskoht asub paarisaja meetri kaugusel Kärdla uuest jahisadamast. Esimene sadam rajati siia Kärdla kalevivabriku (1829-1941) poolt juba 1849. aastal selleks, et kiirendada toodangu- ning toorainevedusid. Hiljem hakkasid siia sõitma ka liinilaevad, mis pidasid ühendust Tallinna, Haapsalu ning teiste väiksemate sadamatega. Hoonetest on tänaseni säilinud algselt kalevivabrikule kuulunud villaait ja ladu. Kärdla vana sadam hävis 1944. aastal II maailmasõja käigus ning avati uuena 2014. aasta maikuus.

Supluskohast lõunas, välijõusaali ja metsatuka vahel on kaitsealuste käpaliste kasvukoht, kust on teada kärbesõis (Ophrys insectifera), hall käpp (Orchis militaris), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), ja suur käopõll (Neottia ovata).

Orhideede fotod: Tiit Leito

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: