Kassari supluskoht

Kassari küla, Hiiumaa vald

Kassari on Hiiumaaga tammteedega ühendatud ning kokku kasvanud saar Väinameres. Saare pindala on 19,3 km2. Kassari on suuruselt viies saar Eestis. Kassari randu uhuvad Jausa, Käina, Vaemla, Kassari ja Õunaku lahe veed, kus on 40 laidu, karet ja rahu. Kassari supluskoht asub Käina lahe – Kassari maastikukaitseala Kassari sääre sihtkaitsevööndis, kuhu jääb ka merre ulatuv kiviklibune kitsas maanina, mida kutsutakse Sääretirbiks. Umbes kahe kilomeetri pikkuse Sääretirbi (Sääre nina) kõrgem osa on kaetud tihedama taimestikuga. Seal kasvab rohkelt kadakaid, kibuvitsu, magesõstraid (Ribes alpinum), kuslapuid (Lonicera xylosteum), paakspuid (Rhamnus frangula), türnpuid (Rhamnus cathartica), lodjapuid (Viburnum opulus) ja ka mets-õunapuid (Malus sylvestris). Klibuvallid ja kuivad niidud on aga elupaigaks sellistele kaitsealustele üheaastastele liikidele nagu madalale kadakkaerale (Cerastium pumilum) ja kaljukressile (Hornungia petraea). Käina laht kuulub koos Hiiumaa laidudega rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade hulka.

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: