Tohvri rannakaitse patarei

Tohvri küla, Hiiumaa vald

II maailmasõja eel suurtükipositsiooni enam samasse kohta kui I maailmasõjaks ei ehitatud, vaid liiguti mõni kilomeeter edasi. 130 mm kahurite patarei nr. 44 (sarnane Tahkunasse rajatud  patareile nr. 26) ei saanud küll päris lõplikult valmis. Siiski on metsast võimalik leida 14 erinevat rajatist ja varet. Neljast suurtükist koosnenud patarei laskekauguseks oli 25,4 km. Üks kahuriõu ja varjend lasti 1941. aastal taganevate nõukogulaste poolt õhku. Ometi üritati peale sõda positsioon taastada. Patarei likvideeriti 1955. a.
Tohvri vanadekodusse viiva tee ääres kõrgendikul (vana rannavall) paiknes Esimeseks maailmasõjaks ehitatud Peeter Suure merekindluse Muhu väina positsiooni kuulunud suurtükipatarei nr. 34. Neli 120 mm suurtükki (laskekaugus 70 kaabeltaud, ehk 13 km) asusid raudbetoon-alustel ja neile jõuti valada ka eesvallide betoonkatted. Kahjuks on osa mälestistest rikutud  hilisemate pealeehitistega.

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: