Malvaste kabel

Tahkuna küla

Tahkuna poolsaarele loodi õigeusu abikogudus juba 1885. aastal, kuna kihelkonnakirik Puskil jäi siinsetele koguduseliikmetele liialt kaugele. Oma abikirikut ehk kabelit hakati ehitama kalmistu avamise järel alles 1925. aastal. Prohvet Eelijale pühendatud pühakoda pandi kokku endise Puski ühistu kaupluse palkidest ja pühitseti veel samal aastal. Ehitusmeister oli Peeter Holm. Lihtne kellatorn tehti juurde hiljem ja selle tippu kinnitati metsnik Peeter Leigeri poolt männipuust valmistatud õigeusu rist.

Vahepeal tühjana seisnud kabeli korrastasid 2008. aastal Juhan Kilumets ja OÜ Rändmeister. Õlgkatuse pani hoonele katusemeister Siim Sooster oma töömeestega. 2011. aasta suvel sai kabel uue sisutuse ja ikonostaasi. Altarilaua sisse asetati pühakute säilmed. Sama aasta 20. juulil, prohvet Eelija päeval pühitses Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus Malvaste kabeli taas pühakojaks. Ka kabeli kellatorn sai värskenduskuuri ning kaks uut kella, mis õnnistati sisse 2012. aasta novembris. Kuna Puski Kristuse sündimise kirik on taastamisel, teenib Hiiumaa õigeusu kogudus praegugi Malvaste kabelis.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: