Mihkli talumuuseum

Mihkli, Malvaste küla
info@hiiumaamuuseum.ee

Mihkli talumuuseum asub Hiiumaa põhjaosas Malvaste külas ja on suurepärane näide sealsele piirkonnale omasest maa-arhitektuurist. Suvehooajal on siin avatud igapäevaselt muuseum.

Malvaste küla Mihkli talu on üks üsna tavaline, aga samas eriline vana Hiiumaa talu. Tavaline oma hoonete rohkuse ja õuejaotuse poolest ning eriline oma arhailise terviklikkuse poolest. Just sellel väiksel alal on aegamööda toimunud kultuurinähtuste ühtesulamine ja uute oludega kohanemine, sest siin talus on elanud nii eesti- kui rootsikeelsed hiidlased. Viimased saadeti ühe osana Reigi kihelkonna rootslastest 1781. aastal saarelt välja Lõuna-Ukrainasse. Seejärel sai talu uued, samalt saarelt pärit eestikeelsed elanikud, kelle hulka ikka ja jälle sattus ka rootsi verd rahvast.

Ehkki talu praegused hooned pärinevad valdavalt 19. sajandist, elas viimane peremees Joosep neis veel 1980. aastail. Tema siit ilmast lahkumise järel kujundati kohast järk-järgult muuseum, kus saab pilku heita ligi 180 aastat peaaegu muutumatuna püsinud elukeskkonnale. Samas on tegu ka elava pärandi keskusega, kus avaneb võimalus midagi uut õppida, mõnda oskust lihvida, tööd kaasa teha, oma kogemusi jagada, mängida, proovida, aga ka lihtsalt kõrvalt jälgida ja pealt vaadata.

Nii aitab ehk siin kogetu mõista, kust me tuleme ja mida me minevikust kaasa oleme võtnud. Aitab märgata meie vaimset pärandit.

Andmeid Mihkli talu kohta: Talumaade suurus 19. sajandi 80. aastail oli 86,22 vakamaad ehk 15,5 ha 1932. a. ostulepingul oli maade suuruseks märgitud 76,14 ha, sh karjamaad 44 ha, heinamaad 21 ja põllumaad 7-8 ha. 1920. aastal elas siin 10 inimest, neist 6 täiskasvanut ja 4 last. Viimane Mihkli elanik oli Joosep Saarlaid (snd Simmer 1904–1987)

Talu avar hoov on ideaalne paik erinevate sündmuste, pulmade, seminaride, töötubade ja muude huvitavate ettevõtmiste läbiviimiseks. Õuel asub väliterrass, mis annab varju kuni 45 inimesele ja söögipoolise valmistamiseks kaasaegne köök. Vaimse kogemuse saab ehedas suitsusaunas, mida on võimalik rentida eraldi. 2023. aasta suvel tervitavad teil taluhoovil ka lambad ja kitsed. See on paik, kus võib rahulikult kulgedes veeta terve päeva. Väliterrassil saab nautida kohvi ja avatud on meenepood. Kuumal suvepäeval saab nautida jahutavat jäätist.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: