Kurisoo auk

Emmaste-Kurisu küla, Hiiumaa vald

Kurisoo auku on nimetatud ka Kurisuu, Koolme või Neelme neeluauguks. Nime poolest on siinset kurisut kerge segi ajada Kõrgessaare vallas asuva Kurisu neeluauguga, kuna kumbki asub iseenda järgi nime saanud Kurisu külas. Mõlemal puhul on tegemist ilmekate karstinähtustega.
Hiiumaal esineb karstilehtreid mitmes erinevas paigas. Karstilehtri eelduseks on aluspõhjakivimi suhteliselt hea lahustuvus vees. Lahustunud kivimist jäänud tühikute kaudu neeldub pinnavesi maasse.
Kevadise suurvee ajal koguneb Kurisoo auku lumesulamisveest järveke. Teatud veeseisu juures muutub vee neeldumine eriti intensiivseks ja veesilm karstiaugu kohal kaob maa sisse 10-12 tunniga.
Selline nähtus jättis endistel aegadel inimestele sügava mulje. Legendides kirjeldatakse karstilehtreid kui kurje suid, mis ühes veega võivat neelata nii asju, loomi kui ka inimesi. Rahvasuus lühenes “kuri suu” ajapikku “kurisuks” ning see termin on suuremõõtmeliste karstivormide puhul käibel praeguseni. Kurisoo augu puhul on tegemist suurima kurisuga Hiiumaal, mille pikkus on 100 ja laius 30 meetrit ning sügavus 6-7 meetrit.

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: