Kärdla sadama aidad

Sadama tänav, Kärdla linn

Kärdla sadama hoonete ansamblisse kuulunud aitadest on säilinud 1849. aastal ehitatud villaladu, kuhu vabrik ladustas Austraaliast ja Uus-Meremaalt saabunud suured villapallid. Hoone on paekivist ja kaetud lubikrohviga. Madal viilkatus oli kaetud tõrvapapiga.

Teine sadamaladu on kahekorruseline, samuti paekivist ja lubikrohviga kaetud hoone, kus asus sadamakontor. Madal täiskelpne viilkatus oli kaetud katusekividega. Hoone ehitati 1849. aastal ning sadamaaidana kasutatud laole on rahvasuus kinnistunud nimeks Viinaladu. Viinalao kõrval oli suur sadamavärav.

Peale Teist maailmasõda kasutas hooneid ladudena Hiiumaa Tarbijate Kooperatiiv. Toona, väikese jäämurdmisvõimega praamide kasutamisel, tuli saare talvevarud juba sügisel mereveonduse lakkamise eel saarele tuua ja talveks ladustada. Tollest ajast on ladude nimetusena käibel ka Soolaladu ja Viinaladu.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: