Emmaste kalmistu

Emmaste küla, Hiiumaa vald

Hiiumaa neljast esialgsest kirikukihelkonnast on Emmaste noorim, eraldused Käinast 19. sajandi II poolel. Emmaste kiriku valmimiseni 1867. aastal maeti lahkunuid Sõrus asunud kalmistule, mis ei ole enam kasutusel.

Vastavalt neil aegadel levinud uuemale tavale rajati Emmaste kalmistu kirikust kaugemale. Vanimad hauad asuvad surnuaja keskel. Palju on meremeeste ja laevaomanike kalme, kuna siinne elanikkond on mere ja meresõiduga alati tihedalt seotud olnud. 1930ndail aastail oli Emmaste vald kogu Eestis meremeesterikkaim.

Samas on Emmaste ümbrusest pärit mitmeid Eesti kultuurilukku jäädvustunud inimesi. Kalmistul puhkavad omal ajal väljaspool Eestitki tuntud pillimees Toripilli-Juss (Juhan Maaker) ja tema vennapoeg Torupilli-Sass (Aleksander Maaker), kirjanik Ain Kalmuse (Evald Männi) vanemad Maarja ja Priidu Mänd. Siia on maetud ka Hiiumaal tuntud kooliõpetajaid ja kirikutegelasi.
Erandlik on Emmaste kalmistul matuste suund kirdest edelasse, kuna tavaliselt maetakse lahkunuid ida-lääne suunaliselt.

Punane rist – kalmistu pühitsemisrist 1 – Priidu Toompuu (1884-1970), kooliõpetaja 2 – Priidu Mänd (1879-1940) ja Maria Mänd (1882-1962) 3 – Hans Rand (1876-1958), köster 4 – Juhan Maaker (1845-1930), torupillimängija 5 – Juhan Kaev (1876-1972), kirikuõpetaja 6 – Guido Reinvalla (1921-2000), kirikuõpetaja 7 – Peeter Kruusi (1884-1972), laevakapten 8 – laevaehitajad ja -kaptenid Leisbergid 9 – Peeter Sarapuu (1876-1934), tuuker 10 -Peeter Pöitel (1863-1936), laevakapten 11 – Priidu Onno (1867-1928), laevakapten 12 – Simmo Leisberg (1856-1916), laevakapten) 13 – Theodor Embeck (1892-1933), Emmaste koguduse õpetaja 14 -Marie Brever (1898-1981), kooliõpetaja 15 – Peeter Hausberg (1898-1938), laevakapten 16 – Johannes Sooster (1900-1986), keelpillimeister, kultuuritegelane 17 – Aleksander Maaker (1890-1968), torupillimängija 18 – Georg Kaup (1877-1961), laevakapten

Galerii

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast

Sulle võib veel huvi pakkuda: