Tahkuna 180 mm rannapatarei (1941)

Lehtma küla, Hiiumaa vald

28.09.1939 Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise lepinguga („baaside leping“) pidi Eesti lubama oma territooriumile Punaarmee üksused. Hiiumaal eraldati baasivägede jaoks ligi 80 ruutkilomeetrit. 1941. aasta suveks valmis Hiiumaal kuus rannapatareid – 180 mm Tahkunas, 152 mm Hiiessaares, 130 mm Tahkunas, Ristnas ja Tohvril, 100 mm Pallil. 180 mm kaksiktornidega rannapatareisid ehitati Eestis kolm (Osmussaarel, Sõrve säärel ja Tahkunas). Tahkuna patarei nr 316 koosnes kahest 180 mm kaksik-suurtükiseadmest,  suurtükiblokkide vahe on 500 m. Maa-aluses kahekorruselises suurtükiblokis olid ka kõigi mugavustega eluruumid 55 meeskonnaliikmele. Suurtükiseadme kogukaal oli 375 tonni, laskekaugus 37 km, laskemoonavaru 408 mürsku. Pärast õhkulaskmist 1941. aasta oktoobris valgusid suurtükiblokid vett täis ja on seda tänaseni. Suurtükitornide ülemised osad lõigati 1950. aastate lõpus vanarauaks. Tahkuna poolse bloki kõrval otsapidi maas olnud poolik suurtükiraud tõmmati 2003.  aastal välja ja on eksponeeritud Hiiumaa militaarmuuseumis.
Suurtükkidest u 500 m põhja poole rajati maa-alune kahekorruseline juhtimiskeskus. Juhtimiskeskuse lael on visiiriavaga soomustorn. 1985-1993 paiknes Lõimastus õhukaitse raadiolokatsioonirood. Juhtimispunkt seati sisse rannapatarei varjendis, selle kõrvale rajati riviplats.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: