Tahkuna 130 mm rannapatarei (1941, 1944–1960)

Tahkuna küla, Hiiumaa vald

28.09.1939 Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise lepinguga („baaside  leping“) pidi Eesti lubama oma territooriumile Punaarmee üksused. Hiiumaal eraldati baasivägede  jaoks ligi 80 ruutkilomeetrit. 1941. aasta suveks oli Hiiumaal valmis 6 statsionaarset rannapatareid.  Tahkuna 130 mm patarei sai lahinguvalmis 1941. aasta oktoobris, vahetult enne seda, kui saksa väed  saare hõivasid. 130 mm suurtüki laskekaugus oli kuni 25 km. Kahurite betoonpositsioonid jäid terveks  ja võeti uuesti kasutusele 1944. aastal. Komandopunkti kõrvale ehitati 1950. aastatel tulejuhtimistorn.  Pärast patarei likvideerimist oli selles laevastiku vaatluspost. Kuna mets kasvas kõrgemaks ja meri  enam hästi ei paistnud, ehitati tornile veel üks korrus peale. Tänapäeval on Tahkuna patarei ehitised  valdavalt hästi säilinud, aga tihedalt metsa kasvanud, seepärast on objektide leidmine ja vaatlemine  raskendatud. Patarei territooriumil tee ääres on 1968. aastal avatud mälestusmärk 1941. aastal hukkunud Balti laevastiku meremeestele ja hauakivi kahele 1973. aastal ümbermaetud tundmatule sõdurile.  Mälestusmärgi autor on Leningradist pärit Vitali Navoznõhh, 1941. aasta Hiiumaa lahingutes osaleja,  kes pärast sõda elas Hiiumaal ja töötas kiviraidurina.

Galerii

On peatus teekonnal:

Sulle võib veel huvi pakkuda: