Pätakavalla kohvik

Ole sa võsahiidlane, kohvilähker, törvaköplane, pätakavallamees, ärakarand hiidlane või kasvõi kena – tule meie kohvikusse, pane ots tömbiks ja maitse head-paremat nii kõhu kui janu täiteks! Saad kuulda hiiu keelt ja Hiiumaa seltside nimede saamise lugu, nautida muusikat ja keerutada tantsu. Lastele tegevusnurk. Mei oleme sii Pätakavalla Koprapesas kogu aegas röömpsad ja täädsa, seda eed asja jägub teitele ka veel. Ää passi midad änam, aka eige tulema!

Avatud: R 12-22
Asukoht: Koprapesa, Partsi küla
Facebooki sündmus

On peatus teekonnal:

See objekt ei ole osa ühestki teekonnast