Käina kalmistu

Nõmme küla, Hiiumaa vald
hiiumaa.ee--14

Käina kalmistu on rajatud peale 1772. aastat, kui Katariina II ukaasiga keelati matmine kiri-  kutesse ning kirikuaedadesse. Seni kasutusel olnud Käina kirikuaed suleti matmisteks ja  asutati uus kalmistu, kirikust ca 1 km kaugusel. Esimene matus Käina kalmistul toimus tõenäoliselt 1850. aastate alguses, kuid vanim säili-  nud hauatähis kannab daatumit 1855. Tegemist on kalmistu loodeosas asuva kiviristiga (1),  millel on tekst: Siin muldas maggab
Kadrina Jakobson
Sündind 1790 aastal
Laulatatud 1808 aastal
Surnud 24tamal Mais 1855. Keik Temma murre vaew ning piin
On önsa otsa sanud siin
Ta kandis risti ilma peäl
On surnud ellab siski veel

Gallery

It is a waypoint on the journey

Sorry, this object is not part of any journeys

You might also be interested in: