Putkasten kartano

Putkaste küla, Hiiumaa vald

Putkaste tunnettiin aiemmin Saulepan kartanona, josta on ensimaininta jo vuodelta 1532. Pitkän historiansa aikana kartanolla on ollut useita eri ​​vuokralaisia ​​ja omistajia, joista merkittävimpiä ovat De la Gardien, Stenbockin, Ungern-Sternbergin ja Stackelbergin aatelissuvut. 1900-luvun alussa tapahtuneen maareformin jälkeen Putkaste muuttui joksikin aikaa valtion omistamaksi kartanoksi, joka vuokrattiin vuonna 1924 Viron siemenviljaosuuskunnalle. Vuosina 1934–1938 kartanossa toimi yksivuotinen maamieskoulu.

Vuonna 1940 kartanokeskukseen sijoitettiin varuskunnan väkeä ja lentokentän rakentajia. Osa tuolloisista kasarmeista on edelleen olemassa. Vuonna 1944 kartanon entisille tiluksille perustettiin Hiidenmaan ainoa valtiontila, Putkasten sovhoosi. Vuoteen 1960 mennessä saatiin kunnostettua sodan aikana palanut ja raunioitunut 1800-luvun alun päärakennus, jonne muutti sovhoosin konttori.

Viron itsenäistymisen (1991) jälkeen suuret maatalousyksiköt lopettivat vähitellen toimintansa ja kartanoiden rakennukset jäivät jälleen tyhjilleen. Nyt suurin osa niistä on yksityisomistuksessa.

Galleria

Pysähdyspaikka reitillä:

Saatat myös olla kiinnostunut: