Unescon biosfäärialue

https://hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2022/06/hiiumaa-loodus.jpg

Eläminen saarella tarjoaa pienoismallin maailmasta. Hiidenmaalla ainutlaatuinen luonto on säilynyt hyvin, sillä sen asukkaat ovat osanneet elää sopusoinnussa ympäristönsä ja saaren herkän luonnon kanssa. Se on myös syy, miksi Unesco antoi Viron läntiselle saaristoalueelle tunnustusta kestävän kehityksen mallina, jota tulisi seurata laajemminkin niin Virossa kuin sen ulkopuolella. Hiidenmaa  on muiden Länsi-Viron saarten tavoin ollut mukana maailmanlaajuisessa Ihminen ja biosfääri -ohjelmassa vuodesta 1990 lähtien.

Ihminen ja biosfääri -ohjelma (MAB)

Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelma (Man and the Biosphere, MAB) käynnistettiin vuonna 1971. Kyseessä on hallitustenvälinen ohjelma, jonka tavoitteena on luoda tieteellinen perusta ihmisen ja luonnon välisen suhteen parantamiselle maailmanlaajuisesti. Tärkein työväline on biosfäärialueiden perustaminen. Verkostoon kuuluu nykyisellään lähes 700 aluetta. Ne eivät ole tavallisia suojelualueita, vaan alueita, joilla kehitetään kestävän kehityksen ratkaisuja ottamalla huomioon paikallisyhteisön, kulttuuriperinnön ja ympäristön keskinäinen vuorovaikutus. Maailman eri puolilla biosfäärin kestävästä käytöstä on säilynyt ikivanhaa tietoutta ja taitoja, joita MAB pyrkii esittelemään ja hyödyntämään mahdollisimman laajasti. MAB:lla on useita temaattisia kohdeohjelmia, kuten aavikot, vuoristoalueet, kaupunkialueet sekä saaret ja rannikot.

 

slider prev slide slider next slide
  • 24/7 etätoimisto

    Jos olet Hiidenmaalla, mutta työ ei anna levätä, tule Hiidenmaan kehittämiskeskuksen etätyötoimistoon!

    Varaa nyt!